Harrier ii stol v validating

Douglas Mc Donnell đã được phép khởi động lại chương trình của riêng mình, lúc này đang tới gần khả năng sản xuất hàng loạt khi British Aerospace (BAe) nói lại chương trình vào thập niên 1980.

Họ đã cùng sản xuất chung mẫu máy bay này, và BAe tiếp tục phát triển thế hệ Harrier thứ hai.

Không quân và Không lực Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng một số phiên bản và kiểu khác nhau của AV-8B từ cuối thập niên 1980, bao gồm các kiểu GR7/7A, GR9/9A, T10 và T12 (xem RAF Harrier II).This book chronicles the incredible development of this tactical fixed wing aircraft, a journey that, in the author's opinion, was successful solely because of the unswerving commitment of the U. Seeing V/STOL tactical airplanes as the only practical solution to this problem, the Marine Corps received their first AV-8As in 1971 and then set out to improve the Harrier's capability.This is the Harrier II's story, including its near-cancellation in the late 1970s during the Carter Administration, developmental challenges in the early 1980s, international growth path with the addition of night attack capability and radar to its success in the Gulf War, Afghanistan and Operation Iraqi Freedom.AV-8A là một thế hệ phát triển sau của Hawker Siddeley Harrier GR.1A được trang bị cho thủy quân lục chiến Mỹ.Cả hai kiểu máy bay này thông thường được quy vào dòng máy bay Harrier Jump-jet (máy bay phản lực lên thẳng Harrier).

Search for harrier ii stol v validating:

harrier ii stol v validating-69harrier ii stol v validating-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “harrier ii stol v validating”